Pirkimo sąlygos ir taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Dondino.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės yra laikomos sutartimi tarp pardavėjo, individualios veiklos kodas 1271130 (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo – veiksnaus fizinio asmens arba juridinio asmens (ar tinkamai įgalioto jo atstovo), perkančio Parduotuvėje (toliau – Klientas).
  1.2. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Kliento teises, pareigas ir atsakomybę Klientui įsigyjant prekes Parduotuvėje.
  1.3. Sutartis tarp Pardavėjo bei Kliento laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas, Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo ir apmokėjimo būdus apmoka už Parduotuvėje pasirinktas prekes, bei Dondino.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už minėtas prekes. Klientas apie tai informuojamas užsakymą patvirtinančiu elektroniniu laišku, kurį Pardavėjas išsiunčia Klientui į pirkimo metu nurodytą elektroninio pašto dėžutę. Pardavėjas neatsako, jei Klientas negauna siunčiamų pranešimų dėl internetinio ryšio ar elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
  1.4. Klientas neturi galimybės pateikti prekių užsakymo Pardavėjui, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais prieš užsakydamas prekes Klientas patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas mygtuką „SUTINKU“.
  1.5. Parduotuvė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, koreguoti ar papildyti Parduotuvės Taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetiniame puslapyje momento. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (jos yra nurodomos prie užsakymo).
  1.6. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga
  2.1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš parduotuvės, privalo užsiregistruoti Parduotuvėje. Tai galima padaryti prieš renkantis prekes, arba šį veiksmą galima atlikti įdėjus prekes į prekių krepšelį. Kliento registracija atliekama žemiau nurodytais būdais:

2.1.1. Naujam Klientui registruojantis pirmą kartą Parduotuvėje turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti pristatymui būtini duomenys, kurie suvedami į Kliento registravimo formą.
2.1.2. Anksčiau užsiregistravusiam Klientui reikia įvesti tik Vartotojo vardą ir Slaptažodį, kuris buvo nurodytas pirmą kartą pildant Kliento registravimo formą. Anksčiau registruotam Klientui prieš sudarant sutartį su parduotuve būtina pasitikrinti, ar nėra pasikeitę Kliento registravimo formoje nurodyti kontaktiniai duomenys (ypač – prekių pristatymo adresas), ir, esant pasikeitimams, Klientas įsipareigoja juos atnaujinti prieš išsiųsdamas užsakymą Pardavėjui.
2.2. Pardavėjas patvirtina, jog Kliento užsakymo metu atskleisti duomenys apie Klientą bus naudojami išimtinai prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pristatymu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
2.3. Klientas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenų. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento prisijungimo duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento prisijungimo duomenimis, tenka tik Klientui.

Prekės, jų kaina, užsakymas ir atsiskaitymo tvarka
3.1. Prekės:
3.1.1. Parduotuvėje Klientas gali pirkti prekes 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
3.1.2. Kiekvienos prekės savybės ir jų kaina bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
3.1.3. Parduotuvė informuoja, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3.2. Prekių kaina:
3.2.1. Prekių kaina Parduotuvėje nurodoma eurais.
3.2.2. Parduotuvėje nurodyta prekių kaina yra galutinė, t.y. į ją įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus:
3.2.2.1. prekių pristatymo mokesčius, kurie aprašyti šių Taisyklių 4 skyriuje (Prekių pristatymas);
3.2.2.2. muito ir kitus mokesčius, kurie gali būti priskaičiuojami užsienio Klientams, perkantiems prekes už Europos Sąjungos ribų. Parduotuvė neprisiima atsakomybės už muito ar kitus mokesčius, atsirandančius prekių pristatymo į užsienio valstybę (ne Euopos Sąjungos valstybę) metu ir Klientas privalo pats susimokėti visus atsiradusius mokesčius. Dėl detalesnės informacijos apie galimus mokesčius Klientas privalo pats susisiekti su muitinės įstaiga ar kita įgaliota institucija.
3.3. Prekių užsakymas:
3.3.1. Klientui, apsilankius Parduotuvėje ir išsirinkus jam patinkančias prekes, jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
3.3.2. Suformavus prekių krepšelį Klientas turi suvesti savo registracijos duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti. Kliento duomenys suvedami taip, kaip nurodyta šių Taisyklių 2 skyriaus (Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga) 2.1. punkte. Prisiregistravęs Klientas privalo įsitikinti, kad visi pateikti duomenys yra teisingi, o esant pasikeitimams – juos atnaujinti iki užsakymo išsiuntimo Pardavėjui momento. Klientui neatnaujinus duomenų ar nurodžius juos klaidingus, Pardavėjas neatsako už tinkamą sutarties vykdymą bei prekių pristatymą.
3.3.3. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą.
3.4. Atsiskaitymo tvarka:
3.4.1. Suvedus Kliento registracijos duomenis Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų:
3.4.1.1. Klientas yra nukreipiamas į integruotą sistemą, kur galima atsiskaityti Klientui suformuojamu pavedimu per Kliento elektroninę bankininkystę. Klientas, norėdamas mokėti elektroninės bankininkystės būdu, pasirenka banką, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi. Tuomet Klientas nukreipiamas į savo banko internetinį tinklapį, kuriame suvedęs savo prisijungimo duomenis, matys Klientui jau suformuotą sąskaitą;
3.4.1.2. Vietiniu pavedimu. Klientui pasirinkus šį mokėjimo būdą, parduotuvė nurodys visus reikiamus Pardavėjo banko rekvizitus, reikalingus mokėjimo pavedimui atlikti. Pildant mokėjimo pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina įrašyti Klientui nurodytą unikalų mokėjimo numerį.
3.5. Parduotuvė, gavusi pranešimą iš banko apie Kliento sėkmingą apmokėjimą, išsiunčia pranešimą Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu ir pradeda rengti Kliento užsakymą.
3.6. Parduotuvei parengus užsakymą, prekės pristatomos Klientui šių Taisyklių 4 skyriuje (Prekių pristatymas) nurodytais būdais ir terminais. Parduotuvė kartu su prekėmis išsiunčia Klientui išrašytą sąskaitą – faktūrą.

Prekių pristatymas
4.1. Klientas, patvirtindamas užsakymą, privalo nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatomos prekės. Parduotuvė nėra atsakinga už prekių nepristatymą ar jų pristatymą ne laiku, Klientui nurodžius klaidingą prekių pristatymo adresą.
4.2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats užsakyme nurodytu adresu. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.3. Prekių pristatymo kaina:
4.3.1. Klientui pasirinkus prekių pristatymą Lietuvos Respublikos teritorijoje per kurjerį – prekių pristatymo kaina bus nurodyta prie kiekvienos prekės, nes pristatymo kaina priklauso nuo perkamos prekės svorio ir pristatymo teritorijos (pvz. pristatymas į Kuršių Neriją kainuos gerokai brangiau nei kitose Lietuvos teritorijos vietose).
4.4. Prekių pristatymo terminai:
4.4.1.Lietuvos Respublikos teritorijoje prekės Klientui pristatomos per 5 – 7 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo bei pranešimo Klientui, patvirtinančio užsakymo vykdymą, išsiuntimo dienos;
4.4.2. Jeigu parduotuvės sandėlyje nėra reikiamų prekių ar jų kiekio, parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu, jį informuoti apie tai bei suderinti prekių pristatymo terminą, kuris gali skirtis nuo terminų, nurodytų šio skyriaus 4.4.1. punkte. Klientas tokiu atveju gali atsisakyti perkamų prekių arba sutikęs laukti ilgesnį laiką nei nurodyta Taisyklių 4.4.1. punkte vėliau neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo termino pažeidimo.
4.4.3. Parduotuvė taip pat visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
4.5. Prekių pristatymo būdai:
4.5.1. Dondino.lt prekės pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos – DPD;
4.5.2. Klientas įsipareigoja priimti prekes užsakyme nurodytu adresu. Jeigu dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių kurjeris neturi galimybių pristatyti prekių Klientui iš anksto suderintu laiku nurodytu adresu, Klientas turi teisę prekes atsiimti pats su kurjeriu suderintoje vietoje. Kurjeriui antrą kartą suderintu laiku ir vietoje nepavykus perduoti prekių Klientui, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo. Kurjeriui prekes grąžinus parduotuvei, naujas prekių pristatymas derinamas individualiai su Klientu.
4.6. Tais atvejais, kai kurjeriui pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas, dalyvaujant kurjeriui, privalo siuntos pristatymo patvirtinime arba atskirai surašytame akte nurodyti visus pastebimus pakuotės trūkumus ir informuoti apie tai Pardavėją. Klientui neužfiksavus pakuotės trūkumų aukščiau nurodytu būdu, Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui ir Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai atsirado dėl pakuotės pažeidimų.

Baigiamosios nuostatos
6.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju parduotuvė įsipareigoja pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji.
6.3. Visi nesutarimai, kilę tarp šalių dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
6.4. Klientas, norėdamas susisiekti su parduotuve dėl šių Taisyklių vykdymo ar bet kokiais prekių įsigijimo klausimai, gali kreiptis į Dondino.lt elektroniniu paštu info@dondino.lt.